www.zitman.org

Egypte forum Pr Kmt voor geschiedenis en archeologie:

Het Horus Enigma » Post by pyloon » Vrijdag 4 september 2009

Omschrijving Het Horus Enigma
In dit boek tracht de auteur aannemelijk te maken dat de gangbare opvatting, dat de oude Egyptenaren weinig kennis van astronomie en tijd hadden, onjuist is. Hij wil aantonen dat uit de positie van bouwwerken en uit teksten blijkt dat de Egyptenaren een sterke verbinding legden tussen de hemel en wat er op aarde gebeurt. Hierbij komt hij tot de conclusie dat zij al veel langer geleden dan gedacht geavanceerde kennis bezaten. De auteur sluit hierin aan bij een aantal anderen die menen dat de moderne egyptologie op een ‘verkeerde’ manier naar beschikbaar archeologisch materiaal kijkt. De kracht van het gepresenteerde feitenmateriaal als bewijs voor de stellingen van de auteur is voor de niet-specialist moeilijk te volgen. Daarom is dit boek slechts voor een beperkte lezerskring geschikt. Met een groot aantal afbeeldingen in zwart-wit, enkele bijlagen, een literatuuropgave, een verklarende woordenlijst en een groot aantal eindnoten.