www.zitman.org

Boeken

ks-omslag-thmbKosmische Slinger der Tijden

Vanaf het einde van de zestiger jaren richtte Wim Zitman zijn belangstelling zich steeds meer op de langdurige loop of cycli van de planeten in het zonnestelsel. Door de schaarse literatuur op dit terrein kwam hij in contact met de oude kennis van de astrologie en de astronomie.

Lees meer >

 

 

 

ho-omslag-thmb Sterrenbeeld van Horus

Waarom bouwden de Egyptenaren kolossale piramiden? Bestaat er toch een relatie tussen het Piramidenveld en de sterren? De vraag waarom zij dat Piramidenveld bouwden stelt de mensheid al eeuwenlang voor raadsels.

Lees meer >

Bezoek de engels-talige website: Egypt: ‘Image of Heaven’ >

 

 

Ei-omslag-thmb Egypt: “Image of Heaven”

Why did the ancient Egyptians build colossal pyramids? Is there a connection between the Pyramid Field and the stars?
For centuries, Mankind has wondered about the reason behind the plan of this gigantic Pyramid Field. As a result, the various theories are diverse and – unfortunately – inconclusive. One of the more recent theories tried to prove that the Belt of Orion correlates with the three pyramids of Giza. Scientists, however, refused to accept this possibility.

Read more >

Visit the website >

he-omslag-thmbHet Horus Enigma

De Egyptenaren waren de ontdekkers van de kalender; de meest fundamentele en praktische toepassing van astronomie, door middel van observatie en vaststelling van de lengte van het Zonnejaar. Deze wetenschap beoefenden zij minstens al in het vijfde millennium vóór Christus.

Lees meer >

 

 

 

vena-omslag-thmbVan Egypte naar Atlantis

Het met legenden omgeven eilandenrijk Atlantis zou door een natuurcatastrofe verzonken zijn onder de zeespiegel van de Atlantische Oceaan. Millennia lang heeft dit gegeven steeds opnieuw de gemoederen van de mensheid beziggehouden. Talrijke auteurs hebben zich met het probleem beziggehouden maar hebben ondanks hun inspanningen, de oorspronkelijke bron nooit kunnen vinden. Dat heeft de geloofwaardigheid van Plato’s vertelling op den duur in ernstige mate aangetast. Plato’s verhaal kon niet worden geverifieerd.

Lees meer >

 

nos-omslag-thmbOnbekende aspecten van Nostradamus

Is het werk van Nostradamus ooit volledig doorvorst? Het geheim van de tijdsleutel is nooit opgelost. Onderzoekers hebben zich altijd alleen op het verklaren van de tekst van de Kwatrijnen gericht.
Zodoende zijn de brieven die Nostradamus schreef nooit eerder onderzocht, daarin borg hij zijn tot nog toe geheim gebleven methode van de Tijdsleutel op.

Lees meer >