www.zitman.org

Onderwerp: RE: Horus Enigma

Van: Hans Verhulst
Verzonden: maandag 4 mei 2009 14:24
Aan: ‘Willem Hendrik Zitman’

Hoi Wim,

Wat een uitstekend boek, Wim, “Het Horus Enigma”! Ik heb het inmiddels gelezen – het zou een klassieker moeten worden.
Goed en goed leesbaar geschreven – terecht veel aandacht ook voor de absurde opvatting onder Egyptologen dat de Oude Egyptenaren nagenoeg niets van astronomie of wiskunde zouden weten (hoe kun je zo ziende blind zijn?). Ken jij wat dit betreft het m.i. uitstekende boek “Black Athena” van Martin Bernal? (Volume I, The Fabrication of Ancient Greece (fabrication = verzinsel) – Rutgers University Press, 1987 – met name de eerste paar hoofdstukken). Bij iemand die alles over het Oude Egypte heeft, mag dit boek niet ontbreken. Het is een lijvig boekwerk. Ik heb alleen deel 1, wat al meer dan 500 pagina’s telt. – Hoofdstuk 3: “Egyptian Wisdom and Greek transmission” geeft in de titel eigenlijk al precies aan wat in werkelijkheid het geval is geweest. Ik heb het boek cadeau gekregen van een vriend-classicus.

Ik denk dat wellicht alleen een goed ingevoerd astroloog kon blootleggen wat jij blootgelegd hebt, omdat, voor de astronoom, als die zich al met het Oude Egypte zou bezighouden, allerlei astrologisch hoogst belangrijke fenomenen (‘fenomena’ zoals die blijkbaar genoemd worden) geen enkele ‘betekenis’ zouden hebben. Precies zoals jij zegt, ook al vindt de tegenwoordige wetenschap astrologie onzin, dan betekent dat geenszins dat we mogen veronachtzamen dat ze voor Oude Culturen niet alleen belangrijk was, maar zelfs de moeder aller wetenschappen.

We hebben het er nog uitgebreid over, maar ik heb wel alvast 1 belangrijke vraag, en dat is dat je op blz. 65 Dendera het Zuidelijke On noemt – ik weet niet beter dan dat dat Wst (Karnak/Luxor/Thebe) was (‘Iunu schmau’). Hoe kom je op Dendera?

Klopt het dat ik hieroglief F31 (blz. 146) in het boek nergens kan vinden? (in ieder geval niet in het lijstje met hiërogliefen op blz. 331).

Nogmaals proficiat met deze mijlpaal, want dat is het wel vind ik,

Hartelijke groet,

Hans